Truy xuất nguồn gốc Cải Ngọt 4KFarm bó 500g ngày 01/07/2021

1 THÔNG TIN SẢN PHẨM

TÊN SẢN PHẨM:  Cải Ngọt 4KFarm bó 500g

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn 4 Không:

1.KHÔNG  thuốc trừ sâu

2.KHÔNG  chất tăng trưởng

3.KHÔNG  chất bảo quản

4.KHÔNG  giống biến đổi gen

2 THÔNG TIN GIEO TRỒNG

MÃ GIỐNG:   CNTN

MÃ LÔ:   200.CN.052021

XUẤT XỨ HẠT GIỐNG:   Công ty TNHH Trang Nông

NGÀY GIEO:   27/05/2021

THỜI GIAN HOÀN TẤT THU HOẠCH: 17h ngày 01/07/2021

MÃ NHÀ MÀNG:   BRV-4K.00200

NƠI TRỒNG:   Nhà màng số BRV-4K.00200 Nông hộ liên kết Thân Minh Phương

ĐỊA CHỈ:   tại xã Châu Pha, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

3 THÔNG TIN CHẤT LƯỢNG

Lên đầu trang