Truy xuất nguồn gốc cải ngọt 4KFarm ngày 06/3

1THÔNG TIN SẢN PHẨM

TÊN SẢN PHẨM: RAU CẢI NGỌT

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn 4 Không:

1. KHÔNG thuốc trừ sâu

2. KHÔNG chất tăng trưởng

3. KHÔNG chất bảo quản

4. KHÔNG giống biến đổi gen

2THÔNG TIN GIEO TRỒNG

MÃ GIỐNG: CNTN

MÃ LÔ: BRV-4K.00147

XUẤT XỨ HẠT GIỐNG: Được phân phối bởi Công ty TNHH Thương mại Trang Nông.

NGÀY GIEO: 6/2/2021

THỜI GIAN HOÀN TẤT THU HOẠCH: 20h00 ngày 6/3/2021

NƠI TRỒNG: Nhà màng số BRV-4K.00147 Nông hộ liên kết Nguyễn Văn Tiến tại Thị Trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Chi tiết liên hệ info@4kfarm.com

Rau được gieo trồng theo qui trình và kiểm soát bởi 4KFarm - Phân phối độc quyền tại Bách Hoá Xanh.

Kinh nghiệm hay Bách Hóa XANH

Lên đầu trang